Què és i per a què serveix?

El Servei de Borsa de Treball és un servei d'intermediació laboral dirigit tant a empresaris com a demandants d'ocupació. Mitjançant la publicació d'ofertes de treball es facilita als empresaris una preselecció de curriculums que s'adeqüen al perfil que han definit prèviament. De la mateixa manera, aquesta gestió d'ofertes permet presentar les seves candidatures als llocs de treball oferts.

Qui ho pot demanar?

El Servei de Borsa de Treball té dos tipus d'usuaris:
- empreses.
- persones que es trobin en situació d'atur o vulguin millorar la seva ocupació.

Quins documents s’han de presentar?

A) En el cas de persones aturades o que vulguin millorar la seva ocupació:
1. Fotografia de carnet.
2. Fotocòpia del document identificatiu de la persona.
3. Fotocòpia de la targeta de la seguretat social.
4. Fotocòpia de l'informe de vida laboral o còpia dels contractes on ha treballat la persona.
5. Fotocòpia dels títols de formació reglada i no reglada.
6. Curriculum vitae.
7. Targeta de l'INEM (si està aturat).

B) En el cas d'empreses:
1. Full d'oferta (segons model normalitzat de l'Eina).

Quin preu té?

Servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
L'EINA
C/ Camí Reial, 13-17, 2a planta
Telèfon 900 338 833 - 977 66 83 12
Fax 977 66 69 46
C/e: info@leina.org

Quins serveis hi intervenen?

L'EINA

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Web de L'EINA 

Observacions

En el cas d'empreses de treball temporal i empreses de selecció, la col·laboració amb Borsa de Treball es limita a la publicació dels anuncis al tauler del SOM l'Eina.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell