Què és i per a què serveix?

El Servei de Formació té com a objectiu oferir accions formatives tant a les persones aturades com a les que estan en actiu, per facilitar-los la seva inserció laboral o per millorar la seva qualificació professional i aconseguir adaptar els coneixements a les exigències del lloc de treball.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, tant sigui aturada com treballadora en actiu.

Quins documents s’han de presentar?

1. Fotocòpia del document d'identitat.
2. Fulls de preinscripció degudament emplenats (facilitats a l'oficina).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any es van programant cicles formatius.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

L'EINA
C/ Camí Reial, 13-17, 2a planta
Telèfon 900 338 833 - 977 66 83 12
Fax 977 66 69 46
C/e: info@leina.org

Quina documentació es lliura?

1. Resguard d'ingrés bancari en el cas dels cursos de pagament.

Quins serveis hi intervenen?

L'EINA

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Web de L'EINA 

Observacions

En el cas de persones amb NIE (documentació d'estrangers) cal tenir el permís de treball en regla.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell