Què és i per a què serveix?

La imposició de Contribucions Especials és acordada per la Junta de Govern Local. Les Contribucions Especials s'apliquen quan el valor de l'immoble incrementa a conseqüència de la realització d'obres públiques de caràcter municipal. Per l'obertura de carrers, places, pavimentació de calçades, renovació de xarxes de distribució d'aigua, substitució de l'enllumenat públic etc.

Qui ho pot demanar?

La imposició s'aplicarà a qualsevol ciutadà afectat per la millora.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Si la persona interessada vol presentar al·legacions, sol·licitud general

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud si l'interessat ha presentat al·legacions.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Al·legacions davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell