Què és i per a què serveix?

Quan s'ha produït un canvi d'ús, una demolició o l'enderroc total o parcial d'un edifici, casa, etc... , és necessari actualitzar les dades del cadastre perquè modifica el valor cadastral de la finca i per tant, la quota de l'Impost de Béns Immobles. També quan es produeix un canvi en el tipus de cultiu o aprofitament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui titular de béns immobles i que hagin realitzat un canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús, demolició o enderroc.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fotocòpia de l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles satisfet sobre la finca objecte de l’alteració.
4. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar a la Web de la Gerència Territorial de Cadastre.  
5. Fotocòpia del document que acrediti l’enderrocament.
6. Descripció gràfica de la situació resultant: plànols
7. En el cas de canvi de cultiu o aprofitament fotocòpia de la fitxa cadastral rústega.
8. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Entre 1 i 2 anys

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia del model 900D segellada.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la gerència amb la modificació física realitzada.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Gerència Territorial del Cadastre a Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No aplicable.

On es pot trobar més informació?

Al lloc web del cadastre

Descarregar sol·licituds

MODEL 900D

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell