Què és i per a què serveix?

La sol·licitud de col·locació de làpida i/o altres ornaments és la que han d’utilitzar aquells ciutadans que vulguin col·locar algun d’aquests elements en l’espai funerari del que en són Titulars.

Qui ho pot sol·licitar?

El Titular de la concessió del dret d’ús funerari on s’ha de col·locar la làpida o ornament.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de col·locació de làpida i/o altres ornaments
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Justificant de pagament de la taxa
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Documentació a rebre?

Notificació de la resolució del procediment.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de col·locació de làpida i/o altres ornaments

Model d'autorització

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell