Què és i per a què serveix?

La sol·licitud de col·locació de làpida i/o altres ornaments és la que han d’utilitzar aquells ciutadans que vulguin col·locar algun d’aquests elements en l’espai funerari del que en són Titulars.

Qui ho pot sol·licitar?

El Titular de la concessió del dret d’ús funerari on s’ha de col·locar la làpida o ornament.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de col·locació de làpida i/o altres ornaments
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Justificant de pagament de la taxa
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Documentació a rebre?

Notificació de la resolució del procediment.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de col·locació de làpida i/o altres ornaments

Model d'autorització

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell