Què és i per a què serveix?

La Generalitat de Catalunya és l'administració encarregada de donar els permisos de pesca, a particulars, a les platges.

Del 15 de maig al 15 de setembre es concedeixen permisos de pesca només en horari nocturn.

Del 15 de setembre al 15 de maig es podrà pescar a qualsevol hora.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

La informació la donen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP).

En quines dates es pot fer?

Informació al DARP.

Com i on es pot presentar?

Departament d'Agricultura, Ramadaria i Pesca (DARP)
Carrer Nou, 86, bx
43700 El Vendrell
Telèfon 977 66 01 22

Quins serveis hi intervenen?

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell