PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)

 Kenneth web bio2

 Kenneth Martínez Molina
-Alcaldia - Presidència
-Eina Ocupació i Eina Espai Empresarial

alcaldia@elvendrell.net
Tel. 977166402 / 977166439
Dades biogràfiques i retribució
Declaració d'activitats i béns
Agenda

 Christian web

 Christian Soriano García (1r Tinent d'Alcalde)
-Festes; Polítiques de gènere, igualtat i drets LGTBIQ; Participació Ciutadana,
 i Comunicació i Transparència

csoriano@elvendrell.net
Tel. 977166439
Dades biogràfiques i retribució
Declaració d'activitats i béns

 

 Silvia Vaquero web ok

Silvia Vaquero Martín
-Educació i Cultura

svaquero@elvendrell.net
Tel. 977665684
Dades biogràfiques i retribució
Declaració d'activitats i béns


Baltasar web

Baltasar Santos Fernández
-Secretaria (Contractació, Assessoria jurídica); Hisenda (Serveis Econòmics;
Gestió Tributària, Tresoreria i Recaptació); Persones i Coneixement; SAC, i
Padró d'Habitants

bsantos@elvendrell.net
Tel. 977166404
Dades biogràfiques i retribució
Declaració d'activitats i béns


  Montse web

Montserrat Martín Gibert
-Salut, Serveis Socials, Gent Gran i Habitatge

mmartin@elvendrell.net
Tel. 977166416
Dades biogràfiques i retribució
Declaració d'activitats i béns


 Ruben web

Rubén Gràcia Maiques
-Informàtica, Administració electrònica, Joventut i Infància; Transport;
Comerç, Clubs i Entitats esportives

rgracia@elvendrell.net
Tel. 977663289
Dades biogràfiques i retribució
Declaració d'activitats i béns


 Nuria web

Núria Rovira Costas
-Urbanisme; Mobilitat; Medi Ambient i Sostenibilitat; Àrees recreatives
i camins, i Recollida de residus

nrovira@elvendrell.net
Tel. 977166412
Dades biogràfiques i retribució
Declaració d'activitats i béns


 Alfons web

Alfons Herrera Mimbrero
-Aigua; Enllumenat; Neteja de carrers; Via pública; Neteja d'edificis,
Manteniment d'edificis i Cementiri

aherrera@elvendrell.net
Tel. 977166445
Dades biogràfiques i retribució
Declaració d'activitats i béns

©2019 Ajuntament del Vendrell