Punt 1 i 2

Aprovació de l'acta de la sessió anterior i assabentament de decrets de l'alcaldia

Punt 3
Proposta d'aprovació de la "Política Ambiental i de Qualitat de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs"

Punt 4
Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de Modificació de Crèdits 01P/2018

Punt 5
Proposta presentada pel grup municipal de Ciutadans per dotar d'elements de seguretat a la via verda coneguda popularment com el "Camí del colesterol"

Punt 6
Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per tal que els serveis de competència municipal els gestionin de la forma més eficient i sostenible possible

Punt 7 i 8
Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA de suport a la vaga feminista del 8 de març de 2018 i moció presentada pel grup municipal de Si se puede el Vendrell - Si es pot El Vendrell per a què l'Ajuntament del Vendrell doni suport a la vaga feminista del proper 8 de març

Punt 9
Moció presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell per a la defensa de les persones pensionistes i jubilades. CIST2018000016

Punt 10
Moció presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell de proposició d'adhesió a la xarxa municipalista contra el deute il·legítim i les retallades

Punt 11
Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per instar a l'Ajuntament a donar inici a l'expedient administratiu per a exigir als promotors/junta de compensació/propietaris del sector 20 "Muntanyeta Nord", el compliment de l'obligació de mantenir els terrenys, les construccions i les instal·lacions en condicions de salubritat, seguretat i ornament públic

Punt 12
Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a instar a l'Ajuntament l'inici de negociacions amb el administrador de infraestructures ferroviàries (ADIF Catalunya) per a adequar els terrenys confrontats a l'estació de Sant Vicenç de Calders com a zona d'aparcament públic

Punt 13
Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a que l'Ajuntament impulsi la rebaixa de les tarifes dels aparcaments públics

Punt 14
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a favor de continuar amb la posta a punt de l'espai de les Madrigueres

Punt 15
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a favor de l'adequació dels accessos a la urbanització Torreblanca del Vendrell

Punt 16
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per demanar al Govern Municipal el compliment de mocions presentades per ERC i aprovades pel Ple Municipal

Punt 17
Precs i preguntes

 

©2019 Ajuntament del Vendrell