Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament celebra matrimonis civils en vàries de les seves dependències. Els interessats es poden adreçar al SAC per informar-se dels passos a seguir i aquest departament els facilitarà la documentació que han de presentar al Registre Civil.

Quan el Registre Civil retorna la documentació a la parella (entre 1 i 2 mesos), aquesta ja es pot dirigir a l'Ajuntament per reservar la sala, el dia i l'hora i pagar la taxa corresponent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

Al Registre Civil:
Vegeu l'apartat descarregar sol·licituds: "Documentació Registre Civil".

A l'Alcaldia:
Original i fotocòpia del Document d'identitat original de l'interessat .

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any, excepte al mes d'agost.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

REGISTRE CIVIL
C/ Francesc de Riera, 13
43700 El Vendrell
Telèfon 977 92 42 21

Un cop el Registre Civil ha retornat la documentació als interessats, aquests s'han d'adreçar al Gabinet d'Alcaldia per reservar la sala, el dia i l'hora:

* Presentació al Gabinet d'Alcaldia (Ajuntament del Vendrell):
És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell 
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Per consultes:

Gabinet d'Alcaldia
Pl. Vella, 1 1r
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 39
Fax 977 16 64 26
Correu e: alcaldia@elvendrell.net

Temps de resposta

Al moment

Quins serveis intervenen?

Registre Civil
Gabinet d'Alcaldia

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

Les cerimònies dels casaments se celebraran de dilluns a dissabte pel matí de 12 a 13 hores.

IMPORTANT: a més de la parella interessada, haurà de comparèixer al Jutjat un testimoni, major d'edat, que conegui els dos contraents (pot ser familiar o amic).

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de matrimoni civil

Documentació Registre Civil

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell