CD_OrgueVendrell

Preu: 15 €

Punts de Venda:

- Regidoria de Cultura i Festes
  La Rambla, 24 (El Vendrell)
  Tel. 977 665 684

Casa Nadiua de Pau Casals
  c/ Sta. Anna, 4 (El Vendrell)
  Tel. 977 665 642


Orgue: Montserrat Torrent

Obres de:
Pere A. Vila
Pau Bruna
Gabriel Menalt
Joan B. Cabanilles
Miquel López
Narcís Casanoves

©2019 Ajuntament del Vendrell