FormesParaulesG

Edició: Adam Biro

Preu:
 10,30 €

Punts de Venda:

- Regidoria de Cultura i Festes
  La Rambla, 24 (El Vendrell)
  Tel. 977 665 684

 - Llibreries del Vendrell

 Aquest llibre tracta de quaranta poemes breus: l'extensió equivalent al Cementiri de Sinera obra capital d'Espriu.

©2019 Ajuntament del Vendrell