ferroferrers

Autor: Jordi Morer de Llorens i Antoni Rigo Jovells

Edició:
Autopistes de Catalunya i Departament de Cultura, Servei d'Arqueologia

Preu:
Exhaurit

 Desprès d'un estudi detallat de tota la informació, en aquest llibre podem llegir els resultats, posats a l'abast del gran públic, que permeten avançar una mica més en el coneixement del nostre passat.

©2019 Ajuntament del Vendrell