horesvagoroses

Autor: Josep Aixalà i Casellas

Edició:
Patronat de Serveis Culturals del Vendrell

Preu: Exhaurit

 Aquest llibre publica articles i escrits de Josep Aixalà i Casellas, així com documentació gràfica.

©2019 Ajuntament del Vendrell