CatalegVbiennal

Autor: Màrius Domingo

Edició:
Patronat Municipal de Serveis Culturals, 2010                                                                                                                                   
                                                                    


Aquesta V Biennal ha estat un lloc de confluència d'obres de ceramistes d'arreu.  Avui podem
presentar-vos l'obra dels guanyadors: Rafael Pérez, d'Haro; Eulàlia Oliver, de Barcelona, i
Orly Nezer, de Nova York i resident a Israel.

Ara ja podem constatar que ha estat evident la projecció més enllà de Catalunya, amb els seus
participants vinguts d'altres continents, i això és un estímul per a tots. 

©2019 Ajuntament del Vendrell