700rostres

Autor:  Josep Cañas
Edició:
  Edicions de Nou Art Thor

Preu: 36,70 €

Punts de Venda:

- Regidoria de Cultura i Festes
  La Rambla, 24 (El Vendrell)
  Tel. 977 665 684

- Llibreries del Vendrell


Aquests set-cents rostres, reunits per primer cop en una exposició que organitzà la Caixa de Pensions al desembre de 1985, constitueixen possiblement un conjunt únic en la història de l'art contemporani:  Són seixanta anys de vida d'un autor atent a captar la realitat que l'envolta.  Aquests dibuixos, llevat d'excepcions, no pretenen ser retrats de personatges coneguts o famosos, sinó simplement rostres humans, expressions humanes separades entre si molts anys i molts quilòmetres, però tots ells essencialment humans.
 

©2019 Ajuntament del Vendrell