Bases generals

Bases generals que regeixen els processos selectius de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

Enllaç a tràmits municipals (informació i descàrrega de sol·licituds)

 

*Convocatòria de provisió mitjançant concurs oposició lliure per a cobrir, amb caràcter interí,  la plaça vacant d'interventor/a de fons de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de gener al 8 de febrer de 2018, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars de geriatria per a cobrir substitucions o vacants de llocs de treball sobrevingudes del personal de plantilla del Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 25 de gener de 2018, ambdós inclosos.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de turisme de l’Ajuntament del Vendrell, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de novembre al 7 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de professor/a de llenguatge musical, amb caràcter interí, de la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal Auditori Pau Casals del Vendrell i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 al 27 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova pràctica i puntuacions finals

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a cobrir substitucions o vacants de llocs de treball sobrevingudes, en la categoria de conserge, amb adscripció a llocs de treball d’auxiliar d’equipaments de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 al 30 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova teòrica i prova pràctica

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de cultura, amb caràcter interí, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament del Vendrell, i creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 d'octubre al 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a proveir els llocs de treball de professor/a d'oboè, de professor/a de saxo i de professor/a de dansa, amb caràcter interí, de la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal Auditori Pau Casals del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 d'octubre al 4 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova pràctica especialitat oboè

Resultats finals especialitat oboè

Resultats prova pràctica especialitat dansa

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a cobrir substitucions o vacants de llocs de treball sobrevingudes, en la categoria d’auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de setembre al 16 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica i puntuacions finals

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a d’administració general, amb caràcter interí, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell, i creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 20 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Anunci modificació constitució tribunal i data inici proves

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica

Resultats entrevista i puntuacions finals

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de serveis econòmics, amb caràcter interí, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell, i creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 20 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica i puntuacions finals

 

*Convocatòria d’una borsa de treball, per substitucions, de professor/a de les especialitats de Violí, Violoncel, Piano, Orgue, Oboè, Saxo, Cant, Llenguatge musical i cant coral, i Noves tecnologies, per cobrir necessitats de caràcter temporal de l’Escola Municipal de Música Pau Casals.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats especialitat Saxo

Resultats especialitat Noves Tecnologies

Convocatòria prova pràctica especialitats Cant i Llenguatge musical

Resultats especialitat Llenguatge musical i cant coral

Resultats especialitat Cant

 

Oferta d'ocupació de l'Eina

 

*Oferta pública per a la selecció d'1 orientador programa MARMI

Oferta 2669

 

*Oferta pública per a la selecció d'1 prospector programa MARMI

Oferta 2671

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 orientadors Convocatòria UBICAT

Oferta 2670

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Prospectors

Oferta 2614

Admesos i exclosos oferta 2 prospectors

Llistat seleccionats oferta 2 prospectors

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Auxiliar administratiu/va

Oferta 2613

Admesos i exclosos oferta 1 auxiliar administratiu/va

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Director Casa d'Oficis

Oferta 2611

Admesos i exclosos oferta de 1 director/a Casa d'oficis

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Docent Imatge i So

Oferta 2612

Admesos i exclosos oferta de 1 docent imatge i so

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Tècnics/ques de formació

Oferta 2617

Admesos i exclosos oferta de 2 tècnics/ques de formacio

 

*Oferta pública per a la selecció de 5 Tècnics contracte pràctiques

Oferta 2615

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Orientadors laborals

Oferta 2618

Admesos i exclosos oferta de 2 orientadors laborals

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Tutors orientadors

Oferta 2616

Admesos i exclosos oferta de 2 tutors orientadors

Llistat seleccionats oferta 2 tutors orientadors

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Prospector programa de projectes innovadors i experimentals 2017

Oferta 2623

Admesos i exclosos oferta de 1 Prospector projecte innovadors 2017

 

*Oferta pública per a la selecció de coordinació i prospecció d'empreses

Oferta 2632

Admesos i exclosos oferta coordinació i prospecció d'empreses

 

OFERTES DE TREBALL de l'EINA

 

OFERTES DE TREBALL de SOCIETATS LIMITADES MUNICIPALS

El Vendrell Comunicació, SLM

 

 

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48