Què és i per a què serveix?

Quan es vol fer un dinar o un sopar de veïns al carrer amb motiu d’una festivitat, pel fet d’haver d’ocupar la via pública cal demanar el permís corresponent a l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Plànol de situació. (el facilita el SAC)
3. Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

L’activitat per fer dinars i sopars a la via pública serà permesa durant la revetlla de Sant Joan i la revetlla de Sant Pere a tot el municipi.

Es permetrà també durant les Festes del Pa Beneït o Festes de Barris. En el cas del nucli del Vendrell, com a la resta del municipi, platges i urbanitzacions, s’autoritzarà durant els dies corresponents amb les dates de la programació de les festes a l’any en curs pròpies de l’indret.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Departament de Via Pública i Departament de la Policia Municipal.

Observacions

El permís s’ha de demanar amb 15 dies d’antelació al sopar o dinar a celebrar

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell