Què és i per a què serveix?

És un mercat on només s’accepten articles d’artesania. Es celebra cada primer dissabte de mes al carrer dels Cafès (pot haver-hi variacions en la ubicació per dies festius o per coincidències amb altres actes de la vila). L'horari de venda és de 10 h a 21 h.
En aquest mercat es pot participar mitjançant un permís anual o bé a un permís esporàdic. El procediment per participar-hi és omplint una sol·licitud a través de la seu electrònica o presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC). En aquesta sol·licitud s’haurà d’especificar si es vol venir anualment o bé de forma esporàdica.
El departament de Promoció Econòmica, un cop rebuda la sol·licitud, es posa en contacte amb l’interessat/da per demanar fotografies i/o informació dels productes que es volen vendre i per a concretar l’espai disponible.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que treballi articles d'artesania i que presenti la documentació obligatòria.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.  Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o bé de forma esporàdica.
2. Original del DI del sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de l'Assegurança de responsabilitat civil vigent.

*Si la sol·licitud es presenta a través de la seu electrònica, s'haurà d'omplir la instància genèrica i caldrà especificar si es vol participar de forma anual o de forma esporàdica.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:
La notificació de la liquidació servirà d’autorització per a la participació en el mercat.

1. Per a ocupacions esporàdiques mensuals: un cop acceptada la sol·licitud es notificarà a la persona interessada la liquidació corresponent.

2. Per a ocupacions anuals. Es podrà pagar al Servei d’Atenció a la Ciutadania (el SAC o el departament de Promoció Econòmica farà arribar a la persona interessada la liquidació corresponent).

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari/certificat) al:

Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

La còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les instàncies s'incorporen a la llista d'espera del Mercat "El racó de l'art".

Descarregar sol·licituds

  Sol·licitud general

Tràmits relacionats

Renovació del Mercat "El racó de l'art"

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell