Què és i per a què serveix?

És un mercat que se celebra cada segon dissabte de mes a la Rambla (pot haver-hi variacions en l'ubicació per dies festius o per coincidències amb altres actes de la vila). L'horari és de 9 h a 15 h. En aquest mercat només s'accepten articles antics i de brocanterisme i és un permís anual o esporàdic.
El procediment per participar-hi és a través d'una sol·licitud al SAC de l'Ajuntament i el departament de Promoció Econòmica es posa en contacte amb l'interessat per concretar l'espai disponible.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta, que tingui articles d'antiquari i/o brocanterisme i que presenti la documentació obligatòria.

Quins documents s’han de presentar?

1. sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fotocòpia de l'Assegurança de responsabilitat civil vigent.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:

1. Per a ocupacions esporàdiques mensuals: es pagaran al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) el dissabte que es vulgui exposar, prèvia autorització dels interessats que participin per primera vegada.
2. Per a ocupacions anuals: Es pagaran al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC).

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any. Excepte festivitats de la vila, que s'haurà de consultar amb el departament de Promoció Econòmica

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant l'any

Quina documentació es lliura?

La còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Promoció Econòmica.
Servei d'Atenció al Ciutadà.
Departament de Tresoreria.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les instàncies s'incorporen a la llista d'espera del Mercat d'Antiquaris i Brocanters.

La documentació requerida s'ha de presentar un cop acceptada la instal·lació de la parada.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general.

 Tràmits relacionats

Renovació del Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Ocupació esporàdica al Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat El racó de l'art
Mercat Expoart

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell