Què és i per a què serveix?

La mediació familiar és un recurs al servei del ciutadà per afavorir una gestió constructiva del conflicte. La mediació ajuda a les famílies a resoldre pacíficament els seus conflictes, fins i tot abans d'iniciar el procés judicial. El benestar dels fills requereix decidir moltes coses en comú. La mediació ajuda a fer possible aquest diàleg en benefici dels fills.L'Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Serveis Socials ha signat un conveni de col•laboració amb el Centre de Mediació Familiar de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.
La Regidoria de Serveis Socials informa, orienta i assessora sobre aquest servei, a la vegada que recull les sol•licituds de les famílies o persones que demanen aquest servei per enviar-les al Centre de Mediació Familiar de Catalunya. Aquest centre té un registre de persones mediadores integrat per professionals acreditats i preparats per atendre les mediacions familiars públiques del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Poden sol•licitar-la persones unides en matrimoni, les que constitueixen una unió estable de parella i les que, sense ser-ho, tenen fills en comú, i també les persones en conflicte per raó d'aliments o d'institucions tutelars.

Quina normativa regeix?

Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

Com i on es pot presentar?

Departament de Serveis Socials
C. Quarter, 2.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 16
Fax: 977 16 64 05
De dilluns a divendres de 9.30 h a 14.15 h; dilluns tarda de 16 a 19 h.

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Serveis Socials

On es pot trobar més informació?

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
C. Pau Claris, 158, 4a planta
08009 Barcelona

Grup Mediació Familiar

Lloc web del Centre de Mediació Familiar

Descarregar sol·licituds

Tríptic Mediació Familiar

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell