Què és i per a què serveix?

La comunicació de dades cadastrals incorrectes serveix per tal que, per part de l'Ajuntament del Vendrell, es trameti a la Gerència Territorial del Cadastre la petició de correcció de les dades sense que el ciutadà hagi de desplaçar-se a Tarragona.
Les rectificacions es refereixen a errors materials que afectin a la valoració: superfícies, any de construcció, usos i destins, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui propietari del bé immoble.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Sol·licitud general
4. Fotocòpia del rebut d'IBI.
5. Original i fotocòpia de l'escriptura.
6. Fotocòpia del plànol de situació on es veu l'entrada de la casa per quin carrer és (no és el cadastral).
7. Documentació justificativa de la rectificació que s'ha de fer.
8. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei de Cadastre
C/ Apel.les Fenosa 3-7
43700 – El Vendrell.
e-mail: cadastre@elvendrell.net
telèfon: 977166411

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Indeterminat

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Gestió Tributària
Gerència Territorial del Cadastre a Tarragona

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

On es pot trobar més informació?

Al lloc web del cadastre

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell