Què és i per a què serveix?

La comunicació de l'alteració pel canvi de nom d'una finca rústega és necessaria per actualitzar dades cadastrals.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui titular d'una finca rústega.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI satisfet sobre la finca objecte de la transmissió.
4. Fotocòpia del document que origina la transmissió (escriptura).
5. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al lloc Web de la Gerència Territorial de Cadastre.
6. Plànol de situació de la finca rústega.
7. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei de Cadastre
C/ Apel.les Fenosa 3-7
43700 – El Vendrell.
e-mail: cadastre@elvendrell.net
telèfon: 977166411

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de l'imprès

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificadora de la resolució. La Gerència Territorial del Cadastre envia una "Notificació de canvi de titular cadastral".

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Gerència Territorial del Cadastre.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Web del cadastre

Descarregar sol·licituds

MODEL 900D

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell