Què és i per a què serveix?

La imposició de Contribucions Especials és acordada per la Junta de Govern Local. Les Contribucions Especials s'apliquen quan el valor de l'immoble incrementa a conseqüència de la realització d'obres públiques de caràcter municipal. Per l'obertura de carrers, places, pavimentació de calçades, renovació de xarxes de distribució d'aigua, substitució de l'enllumenat públic etc.

Qui ho pot demanar?

La imposició s'aplicarà a qualsevol ciutadà afectat per la millora.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Si la persona interessada vol presentar al·legacions, sol·licitud general

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud si l'interessat ha presentat al·legacions.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Al·legacions davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell