Què és i per a què serveix?

Quan s'ha construït un nou edifici, una casa etc. o s'ha efectuat una ampliació, rehabilitació o reforma, és necessari actualitzar les dades del cadastre, perquè modifica el valor cadastral de la finca i, per tant, la quota de l'Impost de Béns Immobles.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui propietari del bé immoble ubicat al municipi del Vendrell, que hagi fet l'obra nova, ampliació, etc.

Quins documents s’han de presentar?

1. Fotocòpia del document d'identitat del titular de la finca, si no té etiqueta.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Fotocòpia de l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles satisfet sobre la finca objecte d’alteració.
5. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al lloc Web de la Gerència Territorial de Cadastre. 
6. En cas de vivendes unifamiliars cal aportar original de l’escriptura de declaració d’obra nova o còpia simple; si no disposen d'aquesta serà suficient l'escriptura de compra del solar.
7. En cas d'edificis plurifamiliars cal aportar original de l'escriptura de divisió horitzontal o còpia simple.
8. Certificat final d’obra nova o llicència de 1a ocupació.
9. Fotografies de les façanes (mides 10 x 15).
10. Plànol de situació.
11. Plànol del solar.
12. Plànols definitius de cada planta distinta.
13. Memòria constructiva (quadre de les superfícies construïdes)
14. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei de Cadastre
C/ Apel.les Fenosa 3-7
43700 – El Vendrell.
e-mail: cadastre@elvendrell.net
telèfon: 977166411

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Entre 1 i 2 anys

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada del model 900D

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Al lloc web del cadastre

Descarregar sol·licituds

MODEL 900D

Autorització general

Observacions

El ciutadà està obligat a declarar l'obra nova al cadastre en un període de 2 mesos a partir de la data del certificat de final d'obra. Si no ho ha fet, l'Ajuntament enviarà un requeriment a l'interessat i, en el seu cas, s'iniciarà un expedient sancionador.

Per béns immobles d'altres municipis cal adreçar-se a:
BASE - Gestió d'Ingressos
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Tel.: 977 66 01 29
www.base.cat

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell