Què és i per a què serveix?

         Els titulars d'aquestes instal·lacions estan obligats a:

- Declarar-ne l'existència a l'Ajuntament mitjançant l'imprès oficial en el termini d'un mes des de la posada en funcionament.
- Informar de qualsevol modificació i també de la seva retirada.
- Aplicar o contractar els serveis necessaris per aplicar un programa de manteniment i control periòdic.
- Sol·licitar una revisió anual a una entitat autoritzada que emetrà el pertinent certificat de manteniment. Aquest certificat de manteniment s'haurà de presentar al Departament de Salut de l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

El titular de la instal·lació o un/a representant degudament autoritzat/da.

Quins documents s'han de presentar?

1. Notificació d'alta de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
2. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Plànol de la instal·lació.

Quina normativa regeix?

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Descarregar sol·licituds

Notificació d'alta de torres de refrigeració i condensadors evaporatius

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell