Què és i per a què serveix?

Per poder ocupar la via pública amb la construcció o el muntatge d’un quiosc de l’ONCE (Organització Nacional de Cecs Espanyols) s’ha de sol·licitar un permís a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

El permís l’ha de sol·licitar directament l’ONCE i l’ha de sol·licitar com a institució.

Quins documents s’han de presentar?

Al moment

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Plànol de situació (el facilita el SAC)

En resoldre’s la sol·licitud:
1. Acreditació de la concessió o autorització administrativa.
2. Plànol de situació i descriptius (plantes i alçats) visats i signats per un tècnic competent en edificació.
3. Assumpció d’obres d’un tècnic competent en edificació (signat i visat).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (PGOUM)

Quin preu té?

Un cop es resolgui la sol·licitud, s’informarà a la persona interessada de la documentació que cal que aporti i si ha de satisfer algun import.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre’s la sol·licitud:
Resolució de la Junta de Govern local

Quins serveis hi intervenen?

Departament d’Urbanisme

Observacions

ONCE
Direcció Administrativa de Tarragona
Rambla Vella, 10 -  43003 Tarragona
Tel.: 977 25 09 55

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell