Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell dóna permís als comerciants per posar jardineres a la via pública, davant dels comerços.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol comerciant.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general indicant la superfícies que es voldria ocupar.
2. Original del document d'identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
- Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni.
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin preu té?

Per l’ocupació del domini públic amb jardineres, pals i altres elements per la reserva del domini públic, es liquidarà segons dels metres lineals de via pública que s’ocupin.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

2 mesos

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)
Autorització general

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell