Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del mercat "El racó de l'art" que els autoritza a vendre els seus productes.

Es celebra el 1r dissabte de cada mes, al c/ Cafès del Vendrell, de 10 h a 20 h.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes que tenien autorització anual l’any anterior.

Quins documents s’han de presentar?

De forma electrònica (requereix autenticació).:
1. instància genèrica. Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o de forma esporàdica.
2. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil amb el rebut vigent.

Quin preu té?

       Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:
La notificació de la liquidació servirà d’autorització per a la participació en el mercat.

Com i on es pot presentar?

Accés electrònic a través d'Internet: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals).

En quines dates es pot fer?

A principi d'any.

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

Presencialment es lliurarà còpia de la instància amb el registre.

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica
Servei d'Atenció a la Ciutadania

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

Tràmits relacionats

Mercat "El racó de l'art"

©2019 Ajuntament del Vendrell