Què és i per a què serveix?

És un títol oficial que acredita la condició de família nombrosa i dóna dret a diferents beneficis i avantatges davant d'institucions, entitats, establiments comercials, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol família amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns. També s'entén per família nombrosa altres composicions familiars que es poden consultar en l'apartat "Altres informacions".

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
Es pot trobar aTítol de família nombrosa, a l'apartat de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Cal introduir en el cercador el tràmit "Sol·licitud del títol de família nombrosa" i indicar "fer sol·licitud".

Quina normativa regeix?

Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Oficina de Benestar i Família de la Generalitat
Casal Cívic del Vendrell
C/ U d'Octubre, 12
Telèfon 977 66 75 26
Fax 977 66 73 10

Horari:
- de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

Temps de resposta

Indeterminat.

Quins serveis intervenen?

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

On es pot trobar més informació?

Bonificació de l'IBI a les famílies nombroses

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell