Què és i per a què serveix?

La informació continguda al Pla General es pot aconseguir en format CD-ROM, disquet i format paper.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1.  Sol·licitud general.
2. Document d'identitat de la persona sol·licitant.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Informació del Pla general

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud de consulta i obtenció de còpies d'expedients d'obres

Consulta sobre cartografia existent

Observacions

- Les còpies en paper es lliuraran sempre que sigui només una unitat. En cas de més còpies en paper hauran d'anar a qualsevol de les copisteries del Vendrell.

- Si hi ha disponibles, es podrà fer entrega dels CD-ROM i dels diquets al moment de fer la sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell