Què és i per a què serveix?

Els tècnics municipals (arquitecte, arquitecte tècnic, etc) disposen d'uns dies determinats per atendre les consultes dels ciutadans.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. En el moment de la visita, s'ha de presentar la documentació que pugui aportar dades sobre el tema de consulta.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Cal demanar cita prèvia al telèfon: 977 16 64 12.

Temps de resposta

Al moment.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

- Consulta urbanística per escrit
- Sol·licitud de consulta i obtenció de còpies d'expedients d'obres

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell