Què és i per a què serveix?

El servei de creació d'empreses de L'EINA té com a objectiu principal facilitar que tot emprenedor que tingui un projecte viable pugui posar-lo en marxa. En aquest sentit, el S.O.M. l'Eina ofereix:
*Informació relativa al ventall de recursos que existeixen per a facilitar l'activitat emprenedora.
*Assessorament per a l'elaboració del pla d'empresa, per tal d'afavorir que els promotors analitzin la viabilitat tècnica, econòmica i financera dels seus projectes d'empresa.
*Facilitats per accedir a condicions favorables en el finançament inicial necessari per a engegar el projecte d'empresa.
*Orientació sobre els diversos tràmits necessaris per a crear una empresa, així com per a sol·licitar i poder obtenir els ajuts que ofereixen les diverses administracions públiques.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona emprenedora que projecti crear la seva pròpia empresa al Vendrell o a la comarca del Baix Penedès.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona.
2. Fitxa de dades personals (segons model normalitzat de l'Eina).

Quina normativa regeix?

ORDRE TIC384/2003, de 28 d'agost, per la qual es regula el funcionament del Servei Autoempresa (DOGC núm. 3975-26/09/2003).

Quin preu té?

Accions subvencionades pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
L'EINA
C/ Camí Reial, 13-17, 2a planta
Telèfon 900 338 833 - 977 66 83 12
Fax 977 66 69 46
C/e: info@leina.org

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Còpia del document identificatiu.

Quins serveis hi intervenen?

L'EINA

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Web de L'EINA 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell