Què és i per a què serveix?

La Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament del Vendrell posa a disposició de les persones creadores o exhibidores la Sala La Fusteria (c/ Major, 16), per realitzar exposicions amb la finalitat de contribuir a la creació artística, l’artesania i la cultura en els seus diferents vessants, tot afavorint la participació ciutadana i reforçant el moviment associatiu del municipi.
La Sala La Fusteria vol donar resposta a la necessitat d’espais d'exposició per a aquells artistes no vinculats a circuits estables de difusió, que no troben en altres canals oficials o comercials de l'art. Sumant-se i complementant les accions i objectius que vénen desenvolupant altres espais culturals del Vendrell, públics i privats.

Qui ho pot demanar?

Artistes i col·lectius que vulguin donar a conèixer la seva obra. Institucions, administracions, associacions i entitats que treballin per a la divulgació cultural.

Quins documents s’han de presentar?

Sol·licitud per a la utilització de la Sala La Fusteria i imatges de la proposta d’exposició.

Quina normativa regeix?

Bases que determinen els criteris de selecció de les exposicions a la Sala La Fusteria.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Les sol·licituds per exposar a la Sala La Fusteria es poden presentar durant tot l’any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

No totes les sol·licituds són acceptades. Es respondran les sol·licituds en un termini màxim de quatre mesos des de la presentació.

Quins serveis hi intervenen?

Regidoria de Cultura i Festes
Sala La Fusteria

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

lafusteria@elvendrell.net
http://elvendrell.net/sales-dexposicions/sala-la-fusteria

Observacions

Hi ha diverses condicions per exposar a la Sala La Fusteria que es poden trobar a les Bases que determinen els criteris de selecció de les exposicions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell