Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell ofereix el servei de transport escolar a tots els alumnes que cursin els estudis al municipi.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol pare/mare o tutor legal d'alumnes del Vendrell.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consulteu la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any, segons disponibilitat de places (possibilitat de romandre en llista d'espera).

Com i on es pot presentar?

Serveis Educatius
C/ La Rambla, 24
Telèfon 977 66 89 62

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Carnet de trasport escolar

Quins serveis hi intervenen?

Serveis educatius

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Ajuts: transport escolar

Observacions

Des dels Serveis Educatius els informaran si hi poden accedir directament o si s'han d'apuntar a la llista d'espera.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell