Què és i per a què serveix?

El programa de Termalisme Social és un servei complementari a les prestacions del sistema de la Seguretat Social que té per objectiu facilitar l'assistència a balnearis a la gent gran que ho necessiti.
Per sol·licitar plaça en el programa de termalisme social organitzat per l'IMSERSO no s'ha d'haver participat mai. Si ja s'hi ha participat, el mateix IMSERSO li enviarà una carta directament a casa seva.

Qui ho pot demanar?

Els pensionistes del Sistema de la Seguretat Social que ho siguin per jubilació o invalidesa, en tot cas, i els pensionistes per viduïtat o d'altres pensions, únicament quan el beneficiari hagi complert els seixanta anys d'edat.
En tot cas s'han de poder valer per si mateixos.

Quins documents s’han de presentar?

Full de sol·licitud, que es pot demanar a l'Àrea de Gent Gran de l'Ajuntament del Vendrell (Esplai del Tívoli, 2n pis).
També es pot trobar a http://www.imserso.es, cal entrar a "Envejecimiento activo", a "Termalismo" i a "Descarga de documentos", o fent clic aquí.

Quina normativa regeix?

- Ordre de 26 de desembre de 1990 per la qual es modifica la de 15 de març de 1989, que va establir i regular el servei de Termalisme Social de l'Instituto Nacional de Servicios Sociales.
- Ordre de 15 de març de 1989 per la qual s'estableix i regula el servei de Termalisme Social de l'Instituto Nacional de Servicios Sociales.
-Resolució del 13 de desembre de 2011, de l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales per la qual es convoca la concessió de places per a pensionistes que desitgin participar en el Programa de Termalisme Social.

Quin preu té?

Depèn del Balneari i el torn escollit.

En quines dates es pot fer?

Consulteu: Lloc web de l'Imserso - Envejecimiento activo

Com i on es pot presentar?

Una vegada omplerta la sol·licitud, s'haurà d'entregar a:

*Oficina d'Afers Socials i Famílies del Vendrell - Generalitat de Catalunya
C/ U d'Octubre, 12
43700 El Vendrell
Tel.: 977 66 75 26 / 977 66 75 27
Fax: 977 66 73 10

* També es pot enviar per correu:
Programa de Termalismo Social del Imserso
Apartat de Correus núm. 14.005 - 28080 Madrid

Quins serveis hi intervenen?

Àrea de Gent Gran - Esplai del Tívoli de l'Ajuntament.
Oficina de Benester Social i Família del Vendrell - Generalitat de Catalunya.

On es pot trobar més informació?

Lloc web de l'Imserso - Envejecimiento activo

Observacions

- Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles d'ús compartit.
- Tractaments termals bàsics, que inclouran:
o El reconeixement mèdic en ingresar al balneari per a prescriure el tractament adequat a cada persona.
o El tractament termal bàsic que, en cada cas, prescrigui el metge del balneari.
o El seguiment mèdic del tractament.
o Pòlissa col·lectiva d'assegurança turística.

En tot cas les persones beneficiàries dels torns realitzaran els desplaçaments a les estacions termals, així com la tornada als seus domicilis, pels seus propis mitjans. 

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud Programa Termalisme Social

Relació de Balnearis

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell