Què és i per a què serveix?

La deixalleria és una instal.lació tancada i vigilada en la qual s'hi poden dur;
- residus municipals especials: pneumàtics, bombetes, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, frigorìfics, olis minerals usats, olis vegetals, radiografies, aerosols, pesticides, olis de cuina usats i olis industrials i d'automoció de particulars.
- residus municipals valoritzables: paper i cartró, vidre, envasos, ferralla, fusta, tèxtil, ferralla electrònica, vidre pla, pa sec, cables elèctrics, ampolles de cava, runes i altres residus de la construcció, restes de poda vegetals, residus voluminosos.

*No es pot dipositar uralita.

Qui ho pot demanar?

Els particulars i també empreses que portin residus en petites quantitats.
Les empreses/comerços que hagin de dipositar molta quantitat de runa han de trucar a la Junta de Residus de Tarragona (Telf. 977241514) i aquesta els adreçarà als centres gestors de residus.

Quins documents s’han de presentar?

Particulars: document d'identitat
Empreses: matrícula

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Parc Industrial "Els Masets" a Bellvei (al costat de la N-340, a la part posterior de la benzinera)
Telf: 977 66 26 83
Horari: De dilluns a divendres de 9 h a 13 hores i de 15 h a 18 hores. Dissabtes de 9 h a 12 hores i de 15 a 17 hores.

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

No es lliura cap documentació.

Quins serveis hi intervenen?

Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Junta de Residus.
Consell Comarcal Baix Penedès
Ajuntament de Bellvei

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Recollida de mobles vells
La ciutat: Reclamacions, queixes, suggeriments i altres
Tríptic informatiu de La Deixalleria

Observacions

La deixalleria és una instal·lació tancada i vigilada, de manera que no s'hi poden realitzar abocaments incontrolats. Els usuaris que l'utilitzen disposen d'una oficina de recepció on, a més de dur un registre dels residus que entren, s'informa d'on cal dipositar-los. Els diferents carrils de circulació condueixen els vehicles cap a la plataforma o moll de descàrrega, on els particulars poden estacionar davant el contenidor adequat i dipositar-hi els residus. La deixalleria està equipada amb diferents tipus de contenidors: oberts, tancats (per líquids, per exemple), compactadores (per a residus voluminosos com el paper) etc. A més, els residus especials estan ubicats en un recinte tancat aïllat i protegit de la pluja.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell