Què és i per a què serveix?

Ajut que dóna l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Serveis Socials pel transport escolar.

Qui ho pot demanar?

Els destinataris de les beques del transport públic municipal hauran de reunir els següents requisits:
1. Estar empadronat i ser resident al municipi del Vendrell.
2. Estar escolaritzat en un dels centres d’educació obligatòria del municipi del Vendrell (Centres d’educació infantil, primària i secundària).

Quins documents s’han de presentar?

1. Documentació requerida per la treballadora social en la qual es justifiqui la situació econòmica de l'interessat.
2. Autorització deutes tributaris amb l'AEAT i la Seguretat Social

Quina normativa regeix?

Decret 27/2003 de 21 de gener, de l'Atenció Social Primària.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant el període escolar.

Com i on es pot presentar?

S'ha de sol·licitar dia i hora amb la treballadora social.

Ajuntament del Vendrell
Departament de Serveis Socials
Carrer Quarter, 4 segona planta
Telèfon 977 16 64 16
Fax       977 16 64 05

Quina documentació es lliura?

1. Carnet de transport escolar

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Serveis Socials
Serveis educatius

Quin sentit té el silenci?

Veure observacions.

Observacions

* En el cas que es requereixi documentació i no sigui presentada, el silenci administratiu comporta la denegació de la sol·licitud.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell