La Llei de Barris, impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament el maig de 2004, respon a una de les prioritats de la Generalitat: la intervenció integral de barris amb l’objectiu d’evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen. Aquesta intervenció global comporta aspectes com la rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica.

Aquesta Llei estableix la creació del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, un instrument de col·laboració institucional i financera de la Generalitat amb els projectes d’intervenció que vulguin emprendre els diversos municipis. La contribució del Fons al finançament de les actuacions s’estableix en cada cas segons els projectes presentats.

El finançament del Pla de Barris està regulat també en aquesta mateixa Llei i preveu que les aportacions siguin efectuats en un 50% per la Generalitat i l’altre 50% restant pel municipi on es desenvolupa.


©2019 Ajuntament del Vendrell