Informació del procés participatiu

Presentació del projecte FEDER, 11 de març de 2017

Bases del procés

Calendari

Sessió informativa, 13 d’octubre de 2018

  • Presentació de l’àmbit d’intervenció mitjançant una visita històrica guiada a càrrec de les tècniques del Museu Deu del Vendrell.
  • Sessió informativa del projecte i del procés participatiu.
  • Sessió de reflexió: atractius i mancances del centre de Coma-ruga. 

Consulta en línia del 14 al 29 d’octubre de 2018

 

Sessions de debat, 29 d’octubre de 2018

 

Avaluació de les propostes a càrrec dels tècnics municipals d’acord a les bases del procés.


Un cop tancat el període de recollida de propostes a través de les sessions de debat i de la consulta en línia,  i després de ser avaluades i validades per la Comissió Tècnica d’acord a la legislació vigent i als criteris marcats pel Programa FEDER, dimecres 19 de desembre de 2018, es van presentar els resultats.

Resultats procés participatiu: resultats de la consulta i dels debats, amb la seva valoració i validació tècnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell