El municipi del Vendrell té un Mercat Municipal en el qual es poden trobar parades dedicades a la venda de tot tipus d’aliments. Al Mercat Municipal hi ha un total de 33 parades.


El seu horari és:

De dilluns a dissabte, de 8.00 h a 14.00 h
Dimarts, divendres i dissabte, de 17.30 h a 20.30 h

La secció de Mercat Municipal Interior és la responsable de gestionar i tramitar els traspassos, els canvis de nom de les parades, els canvis d’activitat i altres incidències.

Enllaç amb “Tràmits i gestions” de L’empresa:

- Mercat Municipal: canvi de nom - traspàs


Enllaç amb « Ordenances » de Secretaria:


- Normativa modificacions físiques parades Mercat Municipal del Vendrell
- Reglament del Mercat Municipal del Vendrell

Les activitats temporals, tal com indica el seu nom, són aquelles que tenen permís o llicència durant un termini determinat a l’any. Acostumen a ser activitats que es duen a terme a l’estiu. Hi ha activitats com:

- Quioscos a les platges
- Avarada d’embarcacions
- Llits elàstics, castells inflables i altres atraccions infantils
- Gandules de lloguer
- Motos aquàtiques, patins aquàtics o piragües de lloguer
- Tarimes de bar a la zona maritimoterrestre
- Taules de windsurf de lloguer o escola
- Tendals o ombrel·les
- Altres

La secció d’Activitats Temporals és la responsable de gestionar i tramitar els corresponents permisos, sempre d’acord amb el Pla d’Usos de les Platges elaborat per l’Ajuntament.

 

Enllaç amb Tràmits i gestions

 

 

La secció de Llicències d'Establiments i Activitats gestiona i tramita les sol·licituds de nova obertura i baixa d'establiments i activitats (tant de llicències ambientals com d'activitats considerades innòcues), els canvis de domicili i els canvis de nom.

 

Des d'aquesta secció, en coordinació amb l'Àrea de Via Pública de la Policia Municipal, també es tramiten els permisos d'ocupació de la via pública amb taules i cadires.

 

En coordinació amb el Departament d'Urbanisme, la secció de Llicències d'Establiments i Activitats també tramita la sol·licitud d'informes previs per exercir una activitat.

 

Enllaç amb Tràmits i gestions

 

Els ciutadans i ciutadanes poden presentar queixes per les molèsties produïdes per sorolls de les activitats i dels establiments del municipi, així com les produïdes per la instal·lació d’aires condicionats i les males olors dels establiments.

Des de la secció de Queixes de Sorolls, Aires Condicionats i Olors, se sol·liciten els informes tècnics adients per poder valorar l’abast de les molèsties i decidir quines són les actuacions que s’han de seguir per donar solució a les diferents situacions.

Enllaç amb Tràmits i gestions
 

L'Àrea d'Establiments i Activitats és el departament de l'Ajuntament responsable de la gestió i la tramitació de les llicències dels establiments i les activitats del municipi (des del permís de nova obertura fins a qualsevol modificació que es pugui produir durant la vigència del permís); de les queixes dels veïns del municipi per les molèsties produïdes per sorolls, aires condicionats i olors; de les activitats temporals, com el lloguer de patins, tendals, etc., que estan subjectes al permís de l'Ajuntament, i de les llicències dels taxis i les parades a l'interior del Mercat Municipal.

 

Enllaç a ordenances de Secretaria

©2019 Ajuntament del Vendrell