Calendari del procés

4 de març de 2022: oferta inicial de places als centres

Del 7 al 21 de març de 2022 (a partir de les 9 hores): presentació de sol·licituds

21 d'abril de 2022: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Del 22 al 28 d'abril de 2022: presentació de reclamacions

3 de maig de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

9 de maig de 2022: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

11 de maig de 2022: llista ordenada

Del 27 de maig a l'1 de juny de 2022: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

9 de juny de 2022: oferta final de places escolars

10 de juny de 2022: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Del 21 al 29 de juny de 2022: matriculació

Per a més informació del desenvolupament del procés: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

©2019 Ajuntament del Vendrell