Calendari del procés

Calendari per als nivells de l'A1 al C1

Publicació de l'oferta d'idiomes i horaris, consultable al web de cada centre: primers de juliol de 2022.

Publicació de l'oferta de places: 22 de juliol de 2022.

Presentació telemàtica de sol·licituds: A partir de les 9.00 h del 31 d'agost fins a les 15 hores del 5 de setembre de 2022.

Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2022 fins a les 14 hores.

Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l'exempció del test, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats: del 31 d'agost al 5 de setembre de 2022, fins a les 15 hores.

Consulta de l'aula per a la realització del test de nivell: a partir de les 18 hores del 6 de setembre de 2022 al web dels centres.

Test de nivell: del 7 al 9 de setembre de 2022. Per als idiomes per als quals estigui disponible un test de nivell telemàtic, el període per a fer-lo s'inicia en el moment de fer la preinscripció i fins a les 23.59 hores de l'11 de setembre.

Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell de forma presencial): des de les 12 hores del 12 de setembre de 2022 fins a les 12 hores del 14 de setembre de 2022.

Sorteig per a l'assignació de places: 14 de setembre de 2022, a les 13 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 214, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 20 hores, a l'aplicació de la preinscripció.

Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 20 hores del 14 de setembre fins a les 23.59 hores del 16 de setembre de 2022.

Període de matriculació en línia de les places vacants: 20 de setembre de 2022 des de les 12 hores (anglès); 21 de setembre de 2022 des de les 9 hores fins a les 23.59 hores(tots els idiomes, anglès inclòs).

Calendari per al primer curs del nivell C2

Publicació de l'oferta d'idiomes i horaris: dins la primera quinzena de juliol de 2022.

Publicació de l'oferta de places: 22 de juliol de 2022.

Presentació telemàtica de sol·licituds i tria d'horaris: del 31 d'agost i fins a les 15 hores del 5 de setembre de 2022.

Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2022 fins a les 14 hores.

Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten accedir als estudis: del 31 d'agost i fins a les 15 hores del 5 de setembre de 2022.

Sorteig per a l'assignació de places per a casos d'empat: 15 de setembre de 2022, a les 13 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 214, Barcelona). Consulta pública de l'assignació de places a partir de les 20 hores, a l'aplicació de la preinscripció.

Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 20 hores del 15 de setembre fins a les 23.59 hores del 19 de setembre de 2022.

Període de matriculació en línia de les places vacants: 20 de setembre de 2022 des de les 12 hores.

Per a més informació del desenvolupament del procés: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

©2019 Ajuntament del Vendrell