Calendari del procés

Publicació de l'oferta inicial: 24 de maig de 2022.

Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2022, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins a l'1 de juny de 2022.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2022.

Termini per presentar reclamacions: de les 13.00 h del 23 al 29 de juny de 2022 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2022.

Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2022, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 214, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada: 7 de juliol de 2022.

Publicació de l'oferta final: 15 de juliol de 2022.

Publicació de la llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 15 de juliol de 2022.

Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 22 de juliol de 2022(ambdós inclosos).

Segon període d'admissió

Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 13 de setembre de 2022.

Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: del 14 al 16 de setembre de 2022.

Publicació de la llista d'admesos al centre: 21 de setembre de 2022.

Per a més informació del desenvolupament del procés: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

©2019 Ajuntament del Vendrell