OFERTA INICIAL PLACES A LES ESCOLES BRESSOL Curs 2023/2024

           

EBM EL PUIG

Nivell educatiu

Places autoritzades

Places reservades

Places ofertades

Places nee

 

de 0 a 1 any

8

0

7

1

 

d'1 a 2 anys

26

9

15

2

 

de 2 a 3 anys

60

25

32

3

   

94

     

EBM RALET, RALET

Nivell educatiu

Places autoritzades

Places reservades

Places ofertades

Places nee

 

de 0 a 1 any

8

0

7

1

 

d'1 a 2 anys

26

8

16

2

 

de 2 a 3 anys

40

22

16

2

   

74

     

EBM MESTRAL

Nivell educatiu

Places autoritzades

Places reservades

Places ofertades

Places nee

 

de 0 a 1 any

8

0

7

1

 

d'1 a 2 anys

26

7

17

2

 

de 2 a 3 anys

40

14

24

2

   

74

     

EBM EL RIUET

Nivell educatiu

Places autoritzades

Places reservades

Places ofertades

Places nee

 

de 0 a 1 any

8

0

7

1

 

d'1 a 2 anys

39

8

28

3

 

de 2 a 3 anys

40

20

18

2

   

87

     

EBM BOTAFOC

Nivell educatiu

Places autoritzades

Places reservades

Places ofertades

Places nee

 

de 0 a 1 any

8

0

7

1

 

d'1 a 2 anys

39

8

28

3

 

de 2 a 3 anys

60

17

40

3

   

107

     
 

Curs 21/22

Curs 22/23

Curs 23/24

   

Total oferta 0-1 any

24

24

40

   

Total oferta 1-2 anys

41

43

116

   

Total oferta 2-3 anys

185

188

142

   
 

250

255

298

   
           
   
   


©2019 Ajuntament del Vendrell