02-08_foto_pisos_Narcis_Monturiol_webLa Borsa d'Habitatge de l'Ajuntament del Vendrell i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han arribat a un acord per oferir 11 habitatges de lloguer assequible a la vila. D'aquests 11 pisos, vuit són en règim de lloguer i els altres tres de lloguer amb opció a compra. El període per presentar sol·licituds, junt amb la documentació que es demana, s'obre el proper dilluns 13 de febrer i s'allargarà fins al 9 de març de 2012.

Els vuit pisos en règim de lloguer a baix preu estan ubicats al carrer de Narcís Monturiol i disposen d'una i dues habitacions amb plaça d'aparcament. El seu preu oscil·la dels 169 als 218 euros al mes.

Per accedir a aquests lloguers s'han d'acreditar uns ingressos mínims del 2010 de 8.000 euros anuals nets i no superar els ingressos màxims estipulats a les bases, a més de tenir residència permanent vigent, ser major d'edat i no ser propietari de ple domini de cap altre habitatge.

Els tres pisos de protecció oficial de lloguer amb opció a compra estan situats al carrer de Pere Quart. Són habitacles de quatre habitacions, amb traster i plaça d'aparcament, i s'hi pot accedir a un preu de 343 euros al mes. Si es realitza la demanda de l'opció a compra abans dels 5 primers anys de lloguer, al preu de venda s'aplicarà un deducció corresponen al 100% de les quanties abonades en concepte de renda.

Per a poder accedir a aquests habitatges s'han d'acreditar ingressos mínims del 2010 de 14.000 euros anuals nets i no superar els ingressos màxims estipulats a les bases, a més de tenir residència permanent vigent, ser major d'edat i no ser propietari de ple domini de cap altre habitatge.

Per a l'adjudicació dels habitatges es prioritzaran les sol·licituds de les persones empadronades al municipi del Vendrell segons la data d'inici del termini de recollides de sol·licituds. Si no s'adjudiquen tots els habitatges que s'ofereixen, es tindran en compte, en segona instància, les sol·licituds de les persones empadronades a qualsevol municipi de la comarca; en última instància, es tindran en compte les sol·licituds de persones empadronades a qualsevol municipi de Catalunya.

Els interessats han de demanar cita prèvia a la Borsa d'Habitatge del Vendrell ubicada al Centre cívic L'Estació (c/ Jaume Carner, 1, del Vendrell). La cita també es pot demanar per telèfon al 977 66 32 89.

Per obtenir el model normalitzat de sol·licitud i més informació cal entrar al web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (www.agenciahabitatge.cat, Pla de xoc), al web de l'Ajuntament del Vendrell (www.elvendrell.cat) o bé de manera presencial a la mateixa Borsa d'Habitatge del Vendrell.

El dissabte 25 de febrer, de 10 h a 14 h, i el dimecres 29 de febrer, de 15 h a 17 h, tindrà lloc la Jornada de portes obertes per visitar els vuit habitatges del carrer de Narcís Monturiol.

Documentació

 ©2019 Ajuntament del Vendrell