Qualsevol ocupació de la via pública necessita un permís municipal per poder realitzar-se:


Ocupacions de menys de 72 hores

És el permís que l'Ajuntament dóna a qualsevol ciutadà per realitzar un tall o fer una ocupació de la via pública fins a 72 hores hàbils:

-Per a la instal·lació de quioscos a la via pública.

-Per a l'obertura de rases, sondatges i cales en terrenys d'ús públic local, camins i resta de vies públiques locals.

-Per a la instal·lació i la reparació de canonades, conduccions i altres instal·lacions, així com qualsevol remodelació de paviments o voreres en la via pública.

-Per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, contenidor de runes, tanques, puntals, extintors, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues.

-Per a mudances.

Enllaç a tràmits i gestions


Ocupacions de més de 72 hores

És el permís que dóna l'Ajuntament a qualsevol ciutadà per tallar o ocupar part de la via pública per un termini superior a 72 hores hàbils.

Enllaç a tràmits i gestions


Ocupació de la via pública amb motiu d'una festa comunitària

És el permís que dóna l'Ajuntament a qualsevol ciutadà per fer, per exemple, un sopar de veïns.

Enllaç a tràmits i gestions

©2019 Ajuntament del Vendrell