Agència de Residus de Catalunya (ARC) - Consultes especialitzades
En aquesta pàgina web, l'ARC facilita informació i l'assistència sobre diferents temes de residus, així com el tractament de l'amiant, informació de la recollida selectiva, telèfons d'assessorament...

Recollida de residus (mobles vells i electrodomèstics, deixalleria mòbil i deixalleria comarcal)

Recollida de poda

Recollida d'oli

Deixalleria comarcal

Localització de les illes de contenidors

Per comunicar incidències relacionades amb la gestió de residus o per sol·licitar els serveis de recollida de mobles vells i electrodomèstics i de poda, també es pot fer mitjançant el telèfon 977 16 64 53 i els correus electrònics serveisambientals@elvendrell.net i elvendrell.serveisambientals@gmail.com

 

©2019 Ajuntament del Vendrell