ORIENTACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS GENERALS
Programa de prevenció social de la infància i adolescència del Vendrell
Intervenció en xarxa per a la prevenció i tractament de l'absentisme escolar al municipi del Vendrell
Coordinació amb la Policia Municipal pel tractament i la prevenció de l'absentisme i les conductes disruptives
 
ATENCIÓ SOCIAL
Servei d'orientació i integració d'infants i adolescents
Tractament i suport en les dificultats de relació familiar
 
PROJECTES
Centre Obert
Temps de Lleure
Comissions de treball per a la prevenció social a les escoles de primària, secundària i escoles bressol
Servei d'inserció laboral per a adolescents amb dificultats d'integració social 

©2019 Ajuntament del Vendrell