Què és i per a què serveix?

Quan la persona titular d'un gual ja no l'utilitzi per a l'entrada i sortida de vehicles i per tant no faci ús del domini públic, pot sol·licitar la baixa de la llicència.

El Departament de Via Pública serà qui faci la inspecció per tal de determinar, posteriorment, per part de la Junta de Govern si la baixa de la llicència és procedent o no.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona titular d'un gual.

Quins documents s’han de presentar?

El primer pas és sol·licitar la baixa motivada, explicant els motius pels quals cesa l'activitat de gual. Aquesta es farà mitjançant sol·licitud general presentant el document d'identitat.
Si el departament accepta la baixa, la persona titular rebrà un comunicat on se li informarà de la documentació que ha de presentar, que per norma general és la següent:
- Document d'identitat de la persona titular
- Fotocòpia de l'últim rebut de gual pagat
- Placa de gual. Si la placa ha estat robada, cal presentar la denúncia.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:
Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

3 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució.

Quins serveis intervenen?

Departament de Via Pública
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: canvi de nom
Sol·licitud de placa de gual per vella, pèrdua o robatori

Observacions

* La baixa tindrà efectes a partir de l'any següent al de la seva sol·licitud. El termini de presentació de la sol·licitud de baixa, sense que suposi el pagament de la taxa, serà fins al 31 de gener de l'any en el qual es farà efectiva la baixa. Si la sol·licitud es fa a partir de l'1 de febrer es cobrarà l'import total de la taxa.

* Si el titular no sol·licita la baixa de la llicència estarà obligat a efectuar el pagament de la taxa.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48