Objecte

Provisió definitiva d’una (1) plaça d'auxiliar administratiu/iva, subgrup C2, pertanyent a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: de l’11 de maig al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Presentació d'al·legacions: del 15 de juliol al 29 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell